Kontakt

Klinika Weterynaryjna Giszowiec
ul. Mysłowicka 65a
40-453 Katowice
tel. 32 220 10 10
e-mail: wetklinika@wetklinika.pl

Zespół Kliniki prowadzi 24 godzinny dyżur dla pacjentów w stanach krytycznych i naglących.
Dla potwierdzenia lub wykluczenia stanu zagrożenia życia konieczne jest postepowanie lekarskie.
Kontakt telefoniczny służy głównie do zgłoszenia objawów i czasu przyjazdu do Kliniki.

Klinika Weterynaryjna Giszowiec ul. Mysłowicka 65a 40-453 Katowice