Skip to content

BADANIA OBRAZOWE RTG i USG

Badania obrazowe z użyciem metod nieinwazyjnych są nieocenioną pomocą w pracy lekarza, stanowiąc w przypadku zmian strukturalnych główne narzędzi diagnostyki. Z uwagi na uwarunkowania techniczne i obraz zaburzeń klinicznych o doborze metod obrazowania decyduje lekarz kierujący w porozumieniu z lekarzem wykonującym badanie.

BADANIE RADIOLOGICZNE

 • BADANIE RADIOLOGICZNE Z KONTRASTEM LUB BEZ
 • prowadzi badanie prowadzi lekarz o stosownych kompetencjach użyciem profesjonalnego wyposażenia – technika cyfrowa
 • badanie wykonywane na podstawie skierowania określającego jego zakres
 • koszt zawiera skrócone badanie kliniczne, procedurę sedacji z lekami stosowanym standardowo,
 • wykonanie radiogramów w dwóch projekcjach , opis,
 • przesłanie materiałów w formie cyfrowej do właściciela/lekarza kierującego

KONSULTACJA RADIOLOGICZNA

 • prowadzi lekarz z tytułem radiologa lub stopniem naukowym z zakresu radiologii
 • koszt zawiera – analizę dostarczonej historii choroby, ocenę wykonanych radiogramów lub zapisu obrazów ( skanów), sporządzenie pisemnej opinii
 • przesłanie dokumentów drogą elektroniczną do właściciela lub lekarza kierującego

BADANIE USG

 • badanie przeprowadza lekarz o stosownych kompetencjach z użyciem profesjonalnego wyposażenia o parametrach dedykowanych dla pacjentów weterynaryjnych.
  Koszt zawiera wykonanie badania według wskazań zawartych w skierowaniu, opis wyników
 • przesłanie drogą elektroniczną do właściciela lub lekarza kierującego

BADANIE USG KONSULTACJA

 • konsultacji udziela lekarz specjalista radiolog z użyciem profesjonalnego wyposażenia
  -polega na obrazowaniu narządów i struktur organizmu w celu wykrycia ew zmian chorobowych lub w celu kontrolowania przebiegu prowadzonej terapii
 • obejmuje – skrócony wywiad, ocenę kliniczną, przeprowadzenie badania, sformułowanie wyników w formie pisemnej, konfrontację historii dotychczasowego leczenia, wyników badań z wynikami przeprowadzonego badania ultrasonograficznego.

BADANIE USG w trybie FAST A/T

 • prowadzone przez lekarza o odpowiednich kompetencjach z użyciem profesjonalnego wyposażenia
 • ocena pomocnicza polegająca na potwierdzeniu/wykluczeniu nieprawidłowej zawartości jam ciała ew. skrócona ocena pojedynczego narządu
 • obejmuje techniczne wykonie badania/pomiarów zapis wyników