Skip to content

Kardiologia

KONSULTACJA

 • usługa dotyczy psów, kotów- których terapia lub diagnostyka wymaga specjalistycznej wiedzy i kompetencji z zakresu kardiologii
 • tylko po wcześniejszym umówieniu
 • konsultację prowadzą lekarze o stosownych kompetencjach
 • obejmuje wywiad, badanie kliniczne, analizę dostarczonej dokumentacji, sformułowanie diagnozy/ zdefiniowanie problemu, wskazania co do dalszego postępowania w zakresie terapii i/lub diagnostyki
 • w cenie sporządzenie pisemnej dokumentacji, ew. przesłanie danych drogą elektroniczną

BADANIE RADIOLOGICZNE

 • badanie prowadzone jest pod nadzorem lekarza weterynarii o stosownych kompetencjach i użyciem profesjonalnego wyposażenia – technika cyfrowa
 • obejmuje wykonanie radiogramów w dwóch projekcjach , pisemne sformułowanie wyniku
 • przesłanie materiałów w formie cyfrowej do właściciela/lekarza kierującego

BADANIE ELEKTROKARDIOGRAFICZNE

 • badanie prowadzone pod nadzorem lekarza weterynarii
 • koszt zawiera interpretacje i opis wyników
 • możliwość przesłania wyników drogą elektroniczną do właściciela/lekarza kierującego

BADANIE ECHOKARDIOGRAFICZNE

 • badanie przeprowadza lekarz o odpowiednich kompetencjach z użyciem profesjonalnego wyposażenia
 • badanie pozwala uwidocznić pracę serca w czasie rzeczywistym, dzięki specjalistycznemu wyposażeniu możliwe jest także sprawdzenie prawidłowości przepływu krwi w jamach serca
 • sporządzenie dokumentacji

CERTYFIKOWANE BADANIE ECHO.

 • w wymaganych przypadkach możliwe jest uzyskanie certyfikowanego wyniku badania echokardiograficznego dla celów hodowlanych

BADANIE CIŚNIENIA KRWI

 • prowadzone pod nadzorem lekarza weterynarii