Skip to content

Usługi dodatkowe

ŚWIADECTWO STANU ZDROWIA

 • obejmuje koszt badania klinicznego prowadzonego przez lekarza weterynarii
 • sporządzenie dokumentacji

PASZPORT WYSTAWIENIE

 • wykonuje wyłącznie uprawniony lekarz weterynarii
 • obejmuje identyfikację zwierzęcia -odczyt mikroczipu
 • sporządzenie dokumentacji i rejestracja w elektronicznej bazie danych
 • wydanie wypełnionego blankietu paszportu

CZIP Z WPROWADZENIEM DO BAZY DANYCH

 • implantacja mikroczipa do ciała zwierzęcia zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów
 • sporządzenie dokumentacji
 • rejestracja w bazie ( w ramach usługi bez dodatkowych kosztów)

DYŻUR ŚWIĄTECZNY

 • zryczałtowana opłata naliczana do usług wykonywanych w dniach ustawowo wolnych od pracy.
 • Dotyczy: 1 stycznia Nowy Rok, 6 stycznia Święto Trzech Króli, Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja Święto Pracy, 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja, Świeto Zesłania Ducha Świętego, Święto Bożeg Ciała, 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego, 1 listpada Wszystkich Świętych, 11 listopada Święto Niepodległości, 25 Boże Narodzenie, 26 Boże Narodzenie

DYŻUR NOCNY

 • zryczałtowana opłata naliczana do usług wykonywanych po zakończeniu wyznaczonych godzin wizyt i konsultacji.

EUTANAZJA (pot. uśpienie)

 • obejmuje badanie kliniczne prowadzone przez lekarza weterynarii kwalifikujące do procedury
 • sporządzenie dokumentacji
 • przeprowadzenie procedury
 • całkowity koszt uzależniony od ilości leków (zależne od wagi)

EUTANAZJA PACJENTA

 • pacjent w trakcie prowadzonej terapii
 • przeprowadza lekarz weterynarii
 • sporządzenie dokumentacji
 • przeprowadzenie procedury
 • całkowity koszt uzależniony od ilości leków (zależne od wagi)

KREMACJA

 • obejmuje zapakowanie zwłok i przechowanie w chłodni do czasu przekazania specjalistycznej firmie dokonującej kremacji
 • w przypadku decyzji o kremacji indywidualnej zlecenia realizuje Firma Animal Park i Lwie Serce Iwaniccy