Skip to content

Usługi podstawowe

WIZYTA / BADANIE KLINICZNE

 • usługa dotyczy psów, kotów – (inne gatunki po umówieniu do kompetentnego lekarza)
 • prowadzona przez lekarza weterynarii dysponującego szerokim zapleczem diagnostycznym,
 • obejmuje wywiad, badanie kliniczne, zdiagnozowanie/zdefiniowanie problemu,
  wskazanie dalszego postępowania w zakresie terapii lub dalszej diagnostyki

WIZYTA KONTROLNA

 • usługa dotyczy psów, kotów – (inne gatunki po umówieniu do kompetentnego lekarza)
 • prowadzona przez lekarza weterynarii dysponującego szerokim zapleczem diagnostycznym,
 • obejmuje sprawdzenie przebiegu terapii w oparciu o wyznaczone wcześniej parametry
 • w cenie koszt aplikacji leków

WIZYTA PROFILAKTYCZNA

 • prowadzona przez lekarza weterynarii
 • obejmuje wywiad, badanie kliniczne, kontrolę wagi, zagadnienia prawidłowego żywienia, profilaktyki p. pasożytniczej, wskazania dotyczące kolejnych działań profilaktycznych adekwatnych do wieku, gatunku, płci i trybu życia pacjenta.
 • pisemne potwierdzenie wykonanych czynności ( książeczka , zaświadczenie)
 • w ramach wizyty bezpłatna konsultacja dietetyczna

WIZYTA PIELĘGNACYJNA

 • standardowo prowadzona przez technika współpracującego z dyżurnym lekarzem weterynarii
 • obejmuje czynności pielęgnacyjne takie jak : czyszczenie kanałów słuchowych , korektę pazurów, usuwanie kleszczy , toaleta gruczołów okołoodbytowych , usuwanie skołtunionej sierści, przegląd uzębienia
 • poradę pielęgnacyjną dotyczącą prawidłowych zasad utrzymania dobrej kondycji psa lub kota

PORADA (rozmowa z lekarzem)

 • prowadzona przez lekarza weterynarii
 • dotyczy zwierząt, których historia zarejestrowana jest w Zakładzie Leczenia Zwierząt z datą nie starszą niż 3 miesiące
 • Inne przypadki w ograniczonym zakresie lub po przedstawieniu dokumentacji wcześniejszego leczenia
 • obejmuje analizę informacji na temat wybranych aspektów stanu zdrowia, wydanie leków, zapis w dokumentacji

BADANIE POMOCNICZE

 • badania laboratoryjne i testy uzupełniające dane uzyskane w wywiadzie i badaniu klinicznym
 • dotyczy- badania zeskrobin, badania moczu, badania kału, badanie rozmazu manualne, badanie preparatów cytologicznych.

RECEPTA / ORDYNACJA LEKU

 • prowadzona przez lekarza weterynarii
 • dotyczy pacjentów z rozpoznaną chorobą o przebiegu chronicznym w stałej terapii farmakologicznej lub pacjentów w trakcie zleconej w innym ZLZ kuracji wymagającej podaży wskazanych leków
 • obejmuje sporządzenie dokumentów, uzupełnienie zapisu historii choroby o aktualny stan monitorowanych parametrów. W przypadku zwierząt w kuracji zleconej obejmuje aplikację leku
 • zawiera potwierdzenie, lub zmianę zastosowanej ordynacji leków

KONSULTACJA

 • usługa dotyczy psów, kotów- których terapia lub diagnostyka wymaga specjalistycznej wiedzy i kompetencji
 • tylko po wcześniejszym umówieniu
 • konsultację prowadzą lekarze o stosownych kompetencjach
 • obejmuje wywiad, badanie kliniczne, analizę dostarczonej dokumentacji, sformułowanie diagnozy/ zdefiniowanie problemu, wskazania co do dalszego postępowania w zakresie terapii i/lub diagnostyki
 • w cenie sporządzenie pisemnej dokumentacji, ew. przesłanie danych drogą elektroniczną

DYŻUR RATUNKOWY SOBOTY OD GODZ. 15:00
NOCE, NIEDZIELE, ŚWIĘTA

 • wizyty w nagłych przypadkach poza standardowymi godzinami wizy i konsultacji
 • prowadzona przez lekarza weterynarii dysponującego niezbędnym zapleczem diagnostycznym
 • obejmuje wywiad, badanie kliniczne, zdiagnozowanie/zdefiniowanie problemu,
  wskazanie dalszego postępowania w zakresie terapii lub dalszej diagnostyki

Przed przybyciem zalecane zgłoszenie telefoniczne 32 220 10 10.

TERAPIA SZPITALNA

 • opieka szpitalna dotyczy zwierząt w okresie po zabiegowym lub w czasie prowadzenia intensywnej terapii
 • opiekę bezpośrednią sprawuje lekarz dyżurny wraz z personelem technicznym
 • podstawowy pobyt szpitalny zawiera w ciągu doby dwukrotne badanie kliniczne ( w tym praca serca, jakość tętna , oddechy , temperatura , waga) koszt aplikacji leków
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji przebiegu terapii

Porada telefoniczna W standarowych godzinach wizyt i konsultacji

 • prowadzona przez lekarza
 • dotyczy zwierząt, których zapisy z historii leczenia zarejestrowane w Klinice nie wcześniej niż przed trzema miesiącami lub stałych klientów – na podstawie wpisu aktualnych szczepionek (weryfikuje recepcja)
 • usługa nie dostępna w czasie trwania dyżuru ratunkowego

Cennik określa koszty usług, koszty leków naliczane są dodatkowo w zależności od rodzaju terapii, wagi i gatunku zwierzęcia. Całkowity koszt możliwy do podania po badaniu klinicznym.