Skip to content

Chirurgia

Postępowanie chirurgiczne związane z ingerencją w złożone struktury organizmu prowadzą przeszkoleni lekarze weterynarii z pomocą zespołu techników i asystentów. Dzięki umiejętnościom i specjalistycznemu wyposażeniu świadczymy usługi w następującym zakresie

KONSULTACJA CHIRURGICZNA

 • tylko po wcześniejszym umówieniu
 • konsultację prowadzą lekarze o kompetencjach potwierdzonych tytułem specjalisty chirurga lub stopniem naukowym z zakresu chirurgii
 • obejmuje wywiad, badanie kliniczne, analizę dostarczonej dokumentacji, sformułowanie diagnozy/ zdefiniowanie problemu, wskazania co do możliwości i zakresu terapii chirurgicznej
 • w cenie sporządzenie pisemnej dokumentacji, ew. przesłanie danych drogą elektroniczną

CHIRURGIĘ UKŁADU POWŁOK CIAŁA

 • biopsje
 • usuwanie zmian powierzchownych
 • zaopatrywanie ropni, krwiaków ( w tym krwiaki małżowiny usznej)
 • szycie ran
 • mastectomie – usuwanie całości lub części gruczołów mlekowych
  koszt usługi obejmuje -konsultację specjalistyczną i kwalifikację do operacji, badanie krwi przed znieczuleniem, znieczulenie ogólne, procedury operacyjne, opiekę pooperacyjną do czasu wybudzenia, postępowanie przeciw bólowe oraz leki i materiały stosowane standardowo.

LAPAROTOMIA

OPERACJE WYMAGAJĄCE CHIRURGICZNEGO DOSTĘPU DO NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ

 • laparotomia 1 (np. biopsje chirurgiczne narządów jamy brzusznej)
 • laparotomia 2 (np. usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego, dróg moczowych)
 • laparotomia 3 (usuwanie części , całych narządów objętych chorobą)
 • laparotomia 4 (postępowanie w stanach zapalenia otrzewnej)

TORACOTOMIA

OPERACJE WYMAGAJĄCE CHIRURGICZNEGO DOSTĘU DO NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ

 • torakotomia 1 (np. nacięcie worka osierdziowego)
 • torakotomia 2 (np. usunięcia płata płuc)
 • torakotomia 3 (np. postępowanie w septycznym zapaleniu opłucnej)

Koszt usługi obejmuje: konsultację specjalistyczną i kwalifikację do operacji, badanie krwi przed znieczuleniem, znieczulenie ogólne, procedury operacyjne, 24 godziną szpitalną opiekę pooperacyjną, postępowanie przeciw bólowe oraz leki i materiały stosowane standardowo.

KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA

 • tylko po wcześniejszym umówieniu
 • obejmuje wywiad, badanie kliniczne, analizę dostarczonej dokumentacji , sformułowanie diagnozy/ zdefiniowanie problemu, wskazania co do możliwości i zakresu terapii chirurgicznej.
 • w cenie sporządzenie pisemnej dokumentacji, ew. przesłanie danych drogą elektroniczną

PRZERWANIE WIĘZADŁA

 • OPERACJE NAPRAWCZE PO PRZERWANIU WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO
 • zawiera – badanie kliniczne i konsultację ortopedyczną w zakresie optymalnego doboru postępowania,
 • badanie przedzabiegowe krwi, badanie radiologiczne, znieczulenie ogólne z monitoringiem funkcji życiowych, przeprowadzenie procedur operacyjnych przez specjalistę wraz z asystą, postępowanie analgetyczne, 24 godzinną opiekę szpitalną w okresie pozabiegowym. Koszt uwzględnia materiały i leki stosowane standardowo.

ZŁAMANIA KOŚCI

 • OPERACYJNE LECZENIE ZŁAMAŃ KOŚCI
 • złamanie proste
 • złamanie złożone wieloodłamowe
 • złamanie przezstawowe proste
 • złamanie przezstawowe wieloodłamowe

Koszt procedur ortopedycznych zawiera – badanie kliniczne i konsultację ortopedyczną w zakresie optymalnego doboru postępowania. Koszt obejmuje: konsultację prowadzą lekarze o stosownych kompetencjach; badanie przedzabiegowe krwi, znieczulenie ogólne z monitoringiem funkcji życiowych, przeprowadzenie procedur operacyjnych przez specjalistę wraz z asystą, postępowanie analgetyczne, 24 godzinną opiekę szpitalną w okresie pozabiegowym. Koszt uwzględnia materiały opatrunkowe i leki stosowane standardowo.

ZWICHNIĘCIE RZEPKI

 • OPERACYJNE LECZENIE ZWICHNIĘCIA RZEPKI
 • koszt procedur ortopedycznych zawiera – badanie kliniczne i konsultację ortopedyczną w zakresie optymalnego doboru postępowania,
 • koszt obejmuje -konsultację prowadzą lekarze o kompetencjach potwierdzonych tytułem specjalisty chirurga lub tytułem naukowym z zakresu chirurgii
 • badanie przedzabiegowe krwi, badanie radiologiczne, znieczulenie ogólne z monitoringiem funkcji życiowych, przeprowadzenie procedur operacyjnych przez wraz z asystą, postępowanie analgetyczne, 24 godzinną opiekę szpitalną w okresie pozabiegowym. Koszt uwzględnia materiały i leki stosowane standardowo.

STABILIZACJA WEWNĘTRZNA

 • DEMONTAŻ STABILIZACJA WEWNĘTRZNEJ
 • po zakończeniu zrostu złamania w koniecznych przypadkach wykonujemy demontaż elementów stabilizacyjnych.
 • procedura obejmuje: znieczulenie ogólne z monitoringiem funkcji życiowych, przeprowadzenie procedur operacyjnych przez specjalistę wraz z asystą, postępowanie analgetyczne. Koszt uwzględnia materiały opatrunkowe i leki stosowane standardowo.

Ceny nie obejmują kosztów badań obrazowych, badań histopatologicznych procedur i leków niestandardowych, dodatkowych opatrunków i zabezpieczeń ran ( kołnierze, fartuszki).