Zespół

Absolwent Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie. Założyciel Kliniki Weterynaryjnej Giszowiec w Katowicach, którą kieruje od ponad 20 lat. W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na pacjentów wymagających szczegółowej diagnostyki i działań intensywnej terapii. W roku 2014 obronił pracę doktorską z zakresu chirurgii dotyczącą przebiegu uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS). Członek założyciel Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna, w którym od roku 2012 pełni funkcję prezesa. Współorganizator, uczestnik oraz prelegent w licznych działaniach nakierowanych na potrzeby edukacji zawodowej lekarzy praktyków, m.in. kolejne edycje Warsztatów Diagnostycznych Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej, szkoleniach z cyklu Poliklinika Praktykom. Uczestnik kursów I i II stopnia European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) z zakresu medycyny ratunkowej i intensywnej terapii. Autor i współautor licznych artykułów i publikacji. www.poliwet.eu

Dr n. wet. Marcin Bojarski – specjalista chirurg, radiolog

Absolwent Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie. Założyciel Kliniki Weterynaryjnej Giszowiec w Katowicach, którą kieruje od ponad 20 lat. W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na pacjentów wymagających szczegółowej diagnostyki i działań intensywnej terapii. W roku 2014 obronił pracę doktorską z zakresu chirurgii dotyczącą przebiegu uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS). Członek założyciel Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna, w którym od roku 2012 pełni funkcję prezesa. Współorganizator, uczestnik oraz prelegent w licznych działaniach nakierowanych na potrzeby edukacji zawodowej lekarzy praktyków, m.in. kolejne edycje Warsztatów Diagnostycznych Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej, szkoleniach z cyklu Poliklinika Praktykom. Uczestnik kursów I i II stopnia European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) z zakresu medycyny ratunkowej i intensywnej terapii. Autor i współautor licznych artykułów i publikacji. www.poliwet.eu
Absolwentka Wydziału Weterynaryjnego AR w Lublinie. Specjalizacja z zakresu rozrodu zwierząt oraz chorób psów i kotów. W Przychodni Weterynaryjnej Brzęczkowice wspiera działania Kliniki w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń rozrodu psów i kotów osiągając spektakularne wyniki. Dzięki nabytym w trakcie licznych szkoleń kompetencjom oraz doświadczeniu konsultuje przypadki chorób hematologicznych oraz prowadzi diagnostykę cytologiczną. www.myslowet.pl

Lek. wet. Krystyna Ochman-Bojarska specjalista chorób psów i kotów, specjalista rozrodu

Absolwentka Wydziału Weterynaryjnego AR w Lublinie. Specjalizacja z zakresu rozrodu zwierząt oraz chorób psów i kotów. W Przychodni Weterynaryjnej Brzęczkowice wspiera działania Kliniki w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń rozrodu psów i kotów osiągając spektakularne wyniki. Dzięki nabytym w trakcie licznych szkoleń kompetencjom oraz doświadczeniu konsultuje przypadki chorób hematologicznych oraz prowadzi diagnostykę cytologiczną. www.myslowet.pl
Lekarz weterynarii Sabina Norek ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2015 roku. Od początku swojej drogi zawodowej podejmowała staże i praktyki w Klinikach Weterynaryjnych, specjalizujących się w leczeniu ciężkich przypadków internistycznych i chirurgicznych u psów, kotów i zwierząt egzotycznych. Swoje zainteresowania zawodowe kieruje w stronę diagnostyki i leczenia, a także chirurgii psów, kotów, małych ssaków, gadów i ptaków. Obecnie zdobywa doświadczenie, realizując program studiów specjalizacyjnych z zakresu Chirurgii Weterynaryjnej.

Lek. wet. Sabina Norek

Lekarz weterynarii Sabina Norek ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2015 roku. Od początku swojej drogi zawodowej podejmowała staże i praktyki w Klinikach Weterynaryjnych, specjalizujących się w leczeniu ciężkich przypadków internistycznych i chirurgicznych u psów, kotów i zwierząt egzotycznych. Swoje zainteresowania zawodowe kieruje w stronę diagnostyki i leczenia, a także chirurgii psów, kotów, małych ssaków, gadów i ptaków. Obecnie zdobywa doświadczenie, realizując program studiów specjalizacyjnych z zakresu Chirurgii Weterynaryjnej.
W 2014 roku ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Swoje pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Lublinie i Jaworznie. Z Kliniką Weterynaryjną Giszowiec związany od początku 2015 roku. Jest wnikliwym internistą, szczególnie oddanym dermatologii, którą stara się zgłębiać poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach praktycznych. Sprawuje opiekę nad laboratorium Kliniki. Prywatnie jest zapalonym narciarzem, uwielbia podróże bliskie i dalekie.

Lek. wet. Paweł Drobniak

W 2014 roku ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Swoje pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Lublinie i Jaworznie. Z Kliniką Weterynaryjną Giszowiec związany od początku 2015 roku. Jest wnikliwym internistą, szczególnie oddanym dermatologii, którą stara się zgłębiać poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach praktycznych. Sprawuje opiekę nad laboratorium Kliniki. Prywatnie jest zapalonym narciarzem, uwielbia podróże bliskie i dalekie.
Dyplom lekarza weterynarii uzyskała w 2013 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę zdobywając doświadczenie kliniczne uzupełniające bogatą wiedzę nabytą w czasie studenckich staży m.in. w klinikach Uniwersytetu w Pizie, Uniwersytetu w Koszycach czy stażu okulistycznego u prof. Balickiego. Do zespołu Kliniki Weterynaryjnej Giszowiec dołączyła w maju 2017 roku, w której zajmuje się pacjentami dermatologicznymi i okulistycznymi wykorzystując m.in. kompetencje nabyte w trakcie kursów dermatologii klinicznej u dr Joanny Karaś-Tęczy, oraz patologii klinicznej dr. Francesco Carraniego. Równie ważnym i wymagającym obszarem zainteresowań klinicznych Pani Doktor pozostaje endokrynologia. W czasie wolnym aktywnie działa w Śląskim Klubie Fantastyki. Szczęśliwa posiadaczka trzech psów wielorasowych „z odzysku”.

Lek. wet. Marta Markowska

Dyplom lekarza weterynarii uzyskała w 2013 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę zdobywając doświadczenie kliniczne uzupełniające bogatą wiedzę nabytą w czasie studenckich staży m.in. w klinikach Uniwersytetu w Pizie, Uniwersytetu w Koszycach czy stażu okulistycznego u prof. Balickiego. Do zespołu Kliniki Weterynaryjnej Giszowiec dołączyła w maju 2017 roku, w której zajmuje się pacjentami dermatologicznymi i okulistycznymi wykorzystując m.in. kompetencje nabyte w trakcie kursów dermatologii klinicznej u dr Joanny Karaś-Tęczy, oraz patologii klinicznej dr. Francesco Carraniego. Równie ważnym i wymagającym obszarem zainteresowań klinicznych Pani Doktor pozostaje endokrynologia. W czasie wolnym aktywnie działa w Śląskim Klubie Fantastyki. Szczęśliwa posiadaczka trzech psów wielorasowych „z odzysku”.
Dyplom lekarza weterynarii uzyskała w 2008 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Po studiach rozpoczęła pracę w Klinice Weterynaryjnej Giszowiec, a obecnie przyjmuje czworonożnych pacjentów w filii Kliniki, mieszczącej się w dzielnicy Mysłowic - Brzęczkowicach. WWW.MYSLOWET.PL Jej zawodowe zainteresowania dotyczą hematologii i diagnostyki cytologicznej. Pasja w poznawaniu mikroświata komórek sprawia, że często można Ją zastać skupioną przy mikroskopie. Dodatkowo nieobce są Jej również zagadnienienia okulistyczne. Wolne chwile spędza z rodziną, swoimi psami, zaczytana w dobry kryminał albo ćwicząc umysł podczas rozwiązywania przeróżnych łamigłówek i krzyżówek.

Lek. wet. Agata Handy

Dyplom lekarza weterynarii uzyskała w 2008 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Po studiach rozpoczęła pracę w Klinice Weterynaryjnej Giszowiec, a obecnie przyjmuje czworonożnych pacjentów w filii Kliniki, mieszczącej się w dzielnicy Mysłowic – Brzęczkowicach. WWW.MYSLOWET.PL Jej zawodowe zainteresowania dotyczą hematologii i diagnostyki cytologicznej. Pasja w poznawaniu mikroświata komórek sprawia, że często można Ją zastać skupioną przy mikroskopie. Dodatkowo nieobce są Jej również zagadnienienia okulistyczne. Wolne chwile spędza z rodziną, swoimi psami, zaczytana w dobry kryminał albo ćwicząc umysł podczas rozwiązywania przeróżnych łamigłówek i krzyżówek.
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. W Klinice zajmuje się nagłymi przypadkami oraz intensywną terapią. Z racji zainteresowań klinicznych najczęściej dostępny w trakcie dyżurów i powadzenia terapii stacjonarnej w szpitalu.

Lek. wet. Dariusz Ochman

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. W Klinice zajmuje się nagłymi przypadkami oraz intensywną terapią. Z racji zainteresowań klinicznych najczęściej dostępny w trakcie dyżurów i powadzenia terapii stacjonarnej w szpitalu.

Technicy Weterynarii

Technik Weterynarii Sabina Masternak

Technik Weterynarii Sabina Masternak

Technik Weterynarii Paulina Wujec

Technik Weterynarii Paulina Wujec

Technik Weterynarii Paweł Czyż

Technik Weterynarii Paweł Czyż

Technik Weterynarii Anna Mazurek

Technik Weterynarii Anna Mazurek

Technik Weterynarii Barbara Kuszka

Technik Weterynarii Barbara Kuszka

Technik Weterynarii Justyna Krauze

Technik Weterynarii Justyna Krauze