Skip to content

Zespół

Absolwent Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie. Założyciel Kliniki Weterynaryjnej Giszowiec w Katowicach, którą kieruje od ponad 20 lat. W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na pacjentów wymagających szczegółowej diagnostyki i działań intensywnej terapii. W roku 2014 obronił pracę doktorską z zakresu chirurgii dotyczącą przebiegu uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS). Członek założyciel Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna, w którym od roku 2012 pełni funkcję prezesa. Współorganizator, uczestnik oraz prelegent w licznych działaniach nakierowanych na potrzeby edukacji zawodowej lekarzy praktyków, m.in. kolejne edycje Warsztatów Diagnostycznych Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej, szkoleniach z cyklu Poliklinika Praktykom. Uczestnik kursów I i II stopnia European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) z zakresu medycyny ratunkowej i intensywnej terapii. Autor i współautor licznych artykułów i publikacji. www.poliwet.eu

Dr n. wet. Marcin Bojarski – specjalista chirurg, radiolog

Absolwent Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie. Założyciel Kliniki Weterynaryjnej Giszowiec w Katowicach, którą kieruje od ponad 20 lat. W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na pacjentów wymagających szczegółowej diagnostyki i działań intensywnej terapii. W roku 2014 obronił pracę doktorską z zakresu chirurgii dotyczącą przebiegu uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS). Członek założyciel Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna, w którym od roku 2012 pełni funkcję prezesa. Współorganizator, uczestnik oraz prelegent w licznych działaniach nakierowanych na potrzeby edukacji zawodowej lekarzy praktyków, m.in. kolejne edycje Warsztatów Diagnostycznych Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej, szkoleniach z cyklu Poliklinika Praktykom. Uczestnik kursów I i II stopnia European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) z zakresu medycyny ratunkowej i intensywnej terapii. Autor i współautor licznych artykułów i publikacji. www.poliwet.eu
Absolwentka Wydziału Weterynaryjnego AR w Lublinie. Specjalizacja z zakresu rozrodu zwierząt oraz chorób psów i kotów. W Przychodni Weterynaryjnej Brzęczkowice wspiera działania Kliniki w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń rozrodu psów i kotów osiągając spektakularne wyniki. Dzięki nabytym w trakcie licznych szkoleń kompetencjom oraz doświadczeniu konsultuje przypadki chorób hematologicznych oraz prowadzi diagnostykę cytologiczną. www.myslowet.pl

Lek. wet. Krystyna Ochman-Bojarska specjalista chorób psów i kotów, specjalista rozrodu

Absolwentka Wydziału Weterynaryjnego AR w Lublinie. Specjalizacja z zakresu rozrodu zwierząt oraz chorób psów i kotów. W Przychodni Weterynaryjnej Brzęczkowice wspiera działania Kliniki w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń rozrodu psów i kotów osiągając spektakularne wyniki. Dzięki nabytym w trakcie licznych szkoleń kompetencjom oraz doświadczeniu konsultuje przypadki chorób hematologicznych oraz prowadzi diagnostykę cytologiczną. www.myslowet.pl
Lekarz weterynarii Sabina Norek-Woźniak ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2015 roku. Od początku swojej drogi zawodowej podejmowała staże i praktyki w Klinikach Weterynaryjnych, specjalizujących się w leczeniu ciężkich przypadków internistycznych i chirurgicznych u psów, kotów i zwierząt egzotycznych. Swoje zainteresowania zawodowe kieruje w stronę diagnostyki i leczenia, a także chirurgii psów, kotów, małych ssaków, gadów i ptaków. Obecnie zdobywa doświadczenie, realizując program studiów specjalizacyjnych z zakresu Chirurgii Weterynaryjnej.

Sabina Norek-Woźniak - specjalista chirurg weterynaryjny

Lekarz weterynarii Sabina Norek-Woźniak ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2015 roku. Od początku swojej drogi zawodowej podejmowała staże i praktyki w Klinikach Weterynaryjnych, specjalizujących się w leczeniu ciężkich przypadków internistycznych i chirurgicznych u psów, kotów i zwierząt egzotycznych. Swoje zainteresowania zawodowe kieruje w stronę diagnostyki i leczenia, a także chirurgii psów, kotów, małych ssaków, gadów i ptaków. Obecnie zdobywa doświadczenie, realizując program studiów specjalizacyjnych z zakresu Chirurgii Weterynaryjnej.
W 2014 roku ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Swoje pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Lublinie i Jaworznie. Z Kliniką Weterynaryjną Giszowiec związany od początku 2015 roku. Jest wnikliwym internistą, szczególnie oddanym dermatologii, którą stara się zgłębiać poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach praktycznych. Sprawuje opiekę nad laboratorium Kliniki. Prywatnie jest zapalonym narciarzem, uwielbia podróże bliskie i dalekie.

Lek. wet. Paweł Drobniak

W 2014 roku ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Swoje pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Lublinie i Jaworznie. Z Kliniką Weterynaryjną Giszowiec związany od początku 2015 roku. Jest wnikliwym internistą, szczególnie oddanym dermatologii, którą stara się zgłębiać poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach praktycznych. Sprawuje opiekę nad laboratorium Kliniki. Prywatnie jest zapalonym narciarzem, uwielbia podróże bliskie i dalekie.
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. W Klinice zajmuje się nagłymi przypadkami oraz intensywną terapią. Z racji zainteresowań klinicznych najczęściej dostępny w trakcie dyżurów i powadzenia terapii stacjonarnej w szpitalu.

Lek. wet. Dariusz Ochman

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. W Klinice zajmuje się nagłymi przypadkami oraz intensywną terapią. Z racji zainteresowań klinicznych najczęściej dostępny w trakcie dyżurów i powadzenia terapii stacjonarnej w szpitalu.
Dyplom lekarza weterynarii uzyskała w 2008 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Po studiach rozpoczęła pracę w Klinice Weterynaryjnej Giszowiec, a obecnie przyjmuje czworonożnych pacjentów w filii Kliniki, mieszczącej się w dzielnicy Mysłowic - Brzęczkowicach. WWW.MYSLOWET.PL Jej zawodowe zainteresowania dotyczą hematologii i diagnostyki cytologicznej. Pasja w poznawaniu mikroświata komórek sprawia, że często można Ją zastać skupioną przy mikroskopie. Dodatkowo nieobce są Jej również zagadnienienia okulistyczne. Wolne chwile spędza z rodziną, swoimi psami, zaczytana w dobry kryminał albo ćwicząc umysł podczas rozwiązywania przeróżnych łamigłówek i krzyżówek.

Lek. wet. Agata Handy

Dyplom lekarza weterynarii uzyskała w 2008 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Po studiach rozpoczęła pracę w Klinice Weterynaryjnej Giszowiec, a obecnie przyjmuje czworonożnych pacjentów w filii Kliniki, mieszczącej się w dzielnicy Mysłowic – Brzęczkowicach. WWW.MYSLOWET.PL Jej zawodowe zainteresowania dotyczą hematologii i diagnostyki cytologicznej. Pasja w poznawaniu mikroświata komórek sprawia, że często można Ją zastać skupioną przy mikroskopie. Dodatkowo nieobce są Jej również zagadnienienia okulistyczne. Wolne chwile spędza z rodziną, swoimi psami, zaczytana w dobry kryminał albo ćwicząc umysł podczas rozwiązywania przeróżnych łamigłówek i krzyżówek.
Lekarz weterynarii z długoletnim doświadczeniem. Jest absolwentem Weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W 2001 roku został Specjalistą od Chorób Psów i Kotów. Przez blisko 20 lat prowadził własną praktykę. Z Kliniką Weterynaryjną Giszowiec związany od 2021 roku. Obecnie rozwija się w kierunku Kardiologii Małych Zwierząt. Jest pasjonatem kajakarstwa oraz podróży.

Lekarz weterynarii Jarosław Dziwisiński specjalista chorób psów i kotów

Lekarz weterynarii z długoletnim doświadczeniem. Jest absolwentem Weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W 2001 roku został Specjalistą od Chorób Psów i Kotów. Przez blisko 20 lat prowadził własną praktykę. Z Kliniką Weterynaryjną Giszowiec związany od 2021 roku. Obecnie rozwija się w kierunku Kardiologii Małych Zwierząt. Jest pasjonatem kajakarstwa oraz podróży.
„Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W Klinice pełni dyżury ratunkowe, podczas których pełni również opiekę nad pacjentami szpitalnymi. Szczególnym jej zainteresowaniem są badania diagnostyki obrazowej – ultrasonografia oraz radiologia. Nie ustaje w szkoleniu się z zakresu medycyny ratunkowej i nagłych przypadkach weterynaryjnych. Obecnie realizuje program studiów specjalizacyjnych i zdobywa doświadczenie z zakresu Radiologii Weterynaryjnej. ‘’

lekarz weterynarii Karina Nowak

„Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W Klinice pełni dyżury ratunkowe, podczas których pełni również opiekę nad pacjentami szpitalnymi. Szczególnym jej zainteresowaniem są badania diagnostyki obrazowej – ultrasonografia oraz radiologia. Nie ustaje w szkoleniu się z zakresu medycyny ratunkowej i nagłych przypadkach weterynaryjnych. Obecnie realizuje program studiów specjalizacyjnych i zdobywa doświadczenie z zakresu Radiologii Weterynaryjnej. ‘’
Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2022 roku. Podczas studiów odbywała praktyki w lecznicach w Katowicach i Wrocławiu skupiając się na medycynie wewnętrznej psów i kotów oraz onkologii weterynaryjnej. Jako absolwentka odbyła staż w Klinice Weterynaryjnej Giszowiec, gdzie kontynuuje współpracę jednocześnie dbając o swój dalszy rozwój podczas kursów i szkoleń.

lekarz weterynarii Karolina Budna

Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2022 roku. Podczas studiów odbywała praktyki w lecznicach w Katowicach i Wrocławiu skupiając się na medycynie wewnętrznej psów i kotów oraz onkologii weterynaryjnej. Jako absolwentka odbyła staż w Klinice Weterynaryjnej Giszowiec, gdzie kontynuuje współpracę jednocześnie dbając o swój dalszy rozwój podczas kursów i szkoleń.
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Już podczas studiów praktykowała w kliku przychodniach weterynaryjnych. Odbyła półroczny staż w klinice całodobowej, gdzie sprawowała opiekę nad pacjentami wymagającymi intensywnej terapii.

lekarz weterynarii Paulina Kamińska

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Już podczas studiów praktykowała w kliku przychodniach weterynaryjnych. Odbyła półroczny staż w klinice całodobowej, gdzie sprawowała opiekę nad pacjentami wymagającymi intensywnej terapii.
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu w 2017 roku, swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w gabinetach weterynaryjnych w Krakowie, od 2021 roku związana z naszą Kliniką. Jej największą zawodową pasją jest radiologia, odbyła liczne szkolenia z zakresu badania ultrasonograficznego psów i kotów, w 2021 roku rozpoczęła studia specjalizacyjne z weterynaryjnej diagnostyki obrazowej. W Klinice zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób wewnętrznych psów i kotów. Wolne chwile najchętniej spędza przy grach planszowych razem z najbliższymi.

lekarz weterynarii Klaudia Grzeszczak

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu w 2017 roku, swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w gabinetach weterynaryjnych w Krakowie, od 2021 roku związana z naszą Kliniką. Jej największą zawodową pasją jest radiologia, odbyła liczne szkolenia z zakresu badania ultrasonograficznego psów i kotów, w 2021 roku rozpoczęła studia specjalizacyjne z weterynaryjnej diagnostyki obrazowej. W Klinice zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób wewnętrznych psów i kotów. Wolne chwile najchętniej spędza przy grach planszowych razem z najbliższymi.

Technicy Weterynarii

Technik Weterynarii Paulina Wujec

Technik Weterynarii Paulina Wujec

Technik Weterynarii Paweł Czyż

Technik Weterynarii Paweł Czyż

Technik Weterynarii Anna Mazurek

Technik Weterynarii Anna Mazurek

Technik Weterynarii Barbara Kuszka

Technik Weterynarii Barbara Kuszka

Technik Weterynarii Justyna Krauze

Technik Weterynarii Justyna Krauze

technik weterynarii Weronika Janik

technik weterynarii Weronika Janik

technik weterynarii Remigiusz Michacz

technik weterynarii Remigiusz Michacz

Aleksandra Fójcik - kierownik administracyjny Kliniki

Aleksandra Fójcik - kierownik administracyjny Kliniki

Recepcja

 Edyta Kremzer

Edyta Kremzer

Karolina Siudek

Karolina Siudek

Sklep “Zwierzak”

Sylwia Dworaczek -sprzedawca, doradca Klienta

Sylwia Dworaczek -sprzedawca, doradca Klienta